www.ktmtarim.com.tr   Favorilerime Ekle   Site Haritası   Arama 26 Ocak 2015, Pazartesi
 

Otomatik Tamburlu Sulama Makinalar? E

OTOMAT?K TAMBURLU SULAMA MAK?NALARI ÖZELL?KLER?

Esnek hortumun normal ve sürekli sar?lmas? için türbinli hidrolik sistem.
Farkl? su ihtiyaçlar? için 6 kademeli ?anzuman.
Problemsiz, geli?tirilmi? %20 daha ekonomik süper türbin.
Kirli su ile problemsiz çal??abilme.
Çal??ma esnas?nda dü?ük enerji tüketimiyle yüksek verimlilik.
180° dönme kabiliyeti sayesinde büyük arazileri kolayca sulayabilme.
Arazinin her yerine e?it miktarda su da??tabilme.
Hortum sar?l?nca makinay? otomatik olarak durdurma mekanizmas?.
Ayarlanabilir tekerlek aç?kl?klar?yla ya?murlama tabancas? ve sulama kanatlar?, her çe?it sulama için uygundur.
?? bitiminde esnek hortumun h?zl? bir ?ekilde sar?lmas? traktör ?aft? ile sa?lan?r.
Kolay ve ucuz bak?m imkan?.
Otomatik sulama sistemi, en zor ?artlar alt?nda çal??abilir.
SULAMA KANATLARI & YA?MURLAMA TABANCASI

SULAMA KANATLARI ÖZELL?KLER?
Rüzgarl? bölgelerde ve hassas bitkilere tam uygun sulama sistemi.
Çok dü?ük bas?nçlarla sulama imkan? (1.5 atm.).
Sonuç= % 33 Enerji Tasarrufu.
Çok kuvvetli rüzgar olmas? halinde bile ayarlanabilir kanat yüksekli?i sayesinde (75cm-200cm) sulama yapabilme imkan?.
Sulama kanatlar?n?n yol ve i? konumuna getirilmesi, bir ki?i taraf?ndan yap?labilir (10 dk.).
Tarlada yer de?i?imi s?ras?nda sulama kanatlar?n? ta??yan hidrolik kollar.
E?imli arazilerde çal??ma imkan? sa?layan terazi sistemi.

YA?MURLAMA TABANCASI ÖZELL?KLER?
Uzun ve etkili menzilde e?it sulama.
Ayn? bas?nçta emsallerine göre % 55 fazla sulama yapabilme üstünlü?ü.
Çok kolay montaj olana??.
Problemsiz çal??an mekanizma sistemi.
Çok hafif ve sa?lam gövde.
Sulama ihtiyac?na göre farkl? çaplarda de?i?ken meme.
De?i?ik su ihtiyacyna göre, farkl? kapasiteli tabanca seçenekleri

YA?MURLAMA TABANCASI TEKNYK Ü?ZELLYKLERY

Meme Ü?apy Meme Bayncy Sulama Yary Ü?apy

Kapasite

Sulama alany
(mm) Kg/cm2 (m.) lt/dk m/h m2/saat
24 2 33 509 30.May 3419
3 39 623 37.3 4775
4 44 720 43.2 6082
5 48 806 48.3 7238
26 2 37 598 35.9 4298
3 41 732 43.9 5281
4 46 846 50.7 6644
5 51 946 56.7 8167
28 3 44 848 50.9 6082
4 48 981 58.8 7238
5 52 1096 65.7 8494
6 55 1202 72.1 9498
30 3 46 974 58.4 6644
4 50 1127 67.6 7853
5 54 1260 75.6 9156
6 57 1381 82.8 10200
32 4 52 1282 76.9 8494
5 56 1433 85.9 9847
6 59 1570 94.2 10930
7 62 1694 101.6 12070

Ü?90 OTOMATYK TAMBURLU SULAMA MAKYNASI TEKNYK Ü?ZELLYKLERY

Hortum Ü?apy

mm.

90

90

90

90

90

90

90

90

Hortum Boyu

mt.

200

250

300

350

400

425

450

500

Toplam Geni?lik

mm.

2185

2185

2285

2390

2495

2550

2550

2790

Toplam Uzunluk

mm.

3784

3784

3784

3880

3880

3900

3900

4100

Toplam Yükseklik

mm.

2970

3070

3070

3170

3170

3270

3270

3370

Kapasite

It/dk

1100

1075

1050

1025

975

962

950

900

Hortum iç Ü?apy

mm.

74

74

74

74

74

74

74

74

Sulama Kanatlary Geni?li?i

mt.

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

Ü?110 OTOMATYK TAMBURLU SULAMA MAKINASI TEKNYK Ü?ZELLYKLERY

Hortum Ü?apy

mm.

110

110

110

110

110

110

110

110

Hortum Boyu

mt.

300

325

350

375

400

425

450

500

Toplam Geni?lik

mm.

2520

2520

2630

2630

2850

2950

2950

3190

Toplam Uzunluk

mm.

4530

4530

4530

4530

4750

4850

4850

5040

Toplam Yükseklik

mm.

3500

3500

3500

3500

3550

3600

3600

3750

Kapasite

It/dk

1800

1775

1750

1725

1700

1675

1650

1600

Hortum Yç Ü?apy

mm.

90

90

90

90

90

90

90

90

Sulama Kanatlary Geni?li?i

mt.

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60

50-60


SULAMA KANATLARI TEKNYK Ü?ZELLYKLERY

Meme Ü?apy Ü?5X34 Ü?6X34
Basynç Atm. 1 1,5 2 2,5 3 3,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Su Yhtiyacy 17.7 21.8 25.2 27.8 30.8 33.3 25.6 31.3 36.3 40.5 44.4 47.9
Meme Ü?apy
Ü?8X34
Ü?10X34
Basynç Atm. 1 1,5 2 2,5 3 3,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Su Yhtiyacy 45.7 55.8 64 71.9 79.1 85.3 71.2 87.3 100.6 112.4 123.5 133.3

YA?MURLAMA TABANCASI TEKNYK Ü?ZELLYKLERY

Meme Ü?apy Meme Bayncy Sulama Yary Ü?apy

Kapasite

Sulama alany
(mm) Kg/cm2 (m.) lt/dk m/h m2/saat
24 2 33 509 30.May 3419
3 39 623 37.3 4775
4 44 720 43.2 6082
5 48 806 48.3 7238
26 2 37 598 35.9 4298
3 41 732 43.9 5281
4 46 846 50.7 6644
5 51 946 56.7 8167
28 3 44 848 50.9 6082
4 48 981 58.8 7238
5 52 1096 65.7 8494
6 55 1202 72.1 9498
30 3 46 974 58.4 6644
4 50 1127 67.6 7853
5 54 1260 75.6 9156
6 57 1381 82.8 10200
32 4 52 1282 76.9 8494
5 56 1433 85.9 9847
6 59 1570 94.2 10930
7 62 1694 101.6 12070

«« ?rtem Tar?m ««
© 2008 KTM Tarım Market Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
Adres: Fevzi Çakmak Mh. 10479. Sk. No:3 Karatay / KONYA
Tel: 0.332.342 26 71 Faks: 0.332.342 26 72
Sayaç
Aktif :Bugün:Toplam: